Top­lum­sal ba­rı­şı, ulu­sal da­ya­nış­ma­yı olum­suz et­ki­le­yen tu­tum ve dav­ra­nış­lar ara­sın­da son yıl­lar­da özel­lik­le si­ya­sal ke­sim­de iz­le­nen ki­mi ki­şi­sel bo­zuk­luk­lar, has­ta­lık …

Top­lum­sal ba­rı­şı, ulu­sal da­ya­nış­ma­yı olum­suz et­ki­le­yen tu­tum ve dav­ra­nış­lar ara­sın­da son yıl­lar­da özel­lik­le si­ya­sal ke­sim­de iz­le­nen ki­mi ki­şi­sel bo­zuk­luk­lar, has­ta­lık de­re­ce­sin­de­ki kö­tü ör­nek­ler­le yan­sı­mak­ta­dır. İliş­ki­le­re uza­nan çar­pık­lık ve öl­çü­süz­lük­ler her alan­da iz­len­mek­te, ki­şi­ler­den ku­rum­la­ra dek kat­lan­ma­sı güç du­rum­la­ra ne­den ol­mak­ta­dır. …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/yekta-gungor-ozden/siyasal-hastalik-646326/
Sözcü » Yekta Güngör Özden "Siyasal hastalık" Köşe Yazısı

Sözcü - Yekta Güngör Özden Son Köşe Yazıları