Dü­şün­ce ay­dın­lı­ğı­mız­la duy­gu erin­ci­mi­zi sağ­la­mak­ta en bü­yük pa­yı alan ya­yın­lar, za­ma­nı­mı­zın en ya­rar­lı kay­nak­la­rı­dır. Oku­yan­la­rın sa­yı­sıy­la oku­nan­la­rın sa­yı­sı gö­nen­di­re­cek dü­zey­de …

Dü­şün­ce ay­dın­lı­ğı­mız­la duy­gu erin­ci­mi­zi sağ­la­mak­ta en bü­yük pa­yı alan ya­yın­lar, za­ma­nı­mı­zın en ya­rar­lı kay­nak­la­rı­dır. Oku­yan­la­rın sa­yı­sıy­la oku­nan­la­rın sa­yı­sı gö­nen­di­re­cek dü­zey­de ol­ma­ma­sı­na kar­şın ya­yın­lar­la ya­şa­dı­ğı­mız mut­lu­luk, edin­di­ği­miz bil­gi­ler­le dü­şün­sel açı­lım­lar gü­cü­mü­zü ar­tır­mak­ta­dır. Okur­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek gö­re­vi­ni dü­zen­li bi­çim­de sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Kez­ban Şa­hin …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/yekta-gungor-ozden/kultur-yildizlari-649685/
Sözcü » Yekta Güngör Özden "Kültür yıldızları" Köşe Yazısı

Sözcü - Yekta Güngör Özden Son Köşe Yazıları