Ta­rih, 2 Ağus­tos 2013… Yak­la­şık 4.5 ay son­ra ya­pı­la­cak “Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­”nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si ola­rak gö­zal­tı­na alı­na­cak …

Ta­rih, 2 Ağus­tos 2013… Yak­la­şık 4.5 ay son­ra ya­pı­la­cak “Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­”nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si ola­rak gö­zal­tı­na alı­na­cak olan Rı­za Sar­ra­f’­ın özel uça­ğı, Bod­ru­m’­dan yo­la çı­kıp İs­tan­bu­l’­a gi­di­yor. Bu­ra­dan yol­cu­la­rı­nı alı­yor ve Du­ba­i’­ye ha­re­ket edi­yor. Dö­nüş­te ön­ce Ada­na­’ya, son­ra …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/sarrafin-ozel-ucagiyla-beles-vip-yolculuk-baldan-tatlidir-647546/
Sözcü » Uğur Dündar "Sarraf’ın özel uçağıyla beleş VIP yolculuk baldan tatlıdır!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları