Müj­de­ler ol­sun! Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bu­l’­a, 2 gök­de­len da­ha ge­li­yor! AKP Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­le­r’­in or­ta­ğı …

Müj­de­ler ol­sun! Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bu­l’­a, 2 gök­de­len da­ha ge­li­yor! AKP Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­le­r’­in or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­tin, İs­tan­bul Kar­ta­l’­da dik­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı gök­de­len­ler için, tüm ya­sal en­gel­le­ri aş­tı­ğı ya­zı­lı­yor. Cum­hu­ri­ye­t’­ten Öz­lem Gü­vemli­’nin ha­be­ri­ne gö­re; İl­ler Ban­kası­’na …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/safir-tasinin-hic-bilinmeyen-muthis-gucu-654963/
Sözcü » Uğur Dündar "Safir taşının hiç bilinmeyen müthiş gücü!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları