Gör­dü­nüz mü? “Ge­zi­’nin ar­dın­da Ba­tı­lı güç­ler var” di­yen dö­ne­min baş­ba­ka­nı “po­lis fez­le­ke­siy­le” hak­lı çık­tı!.. Zi­ra o ta­rih­ler­de Em­ni­yet Ge­nel …

  Gör­dü­nüz mü? “Ge­zi­’nin ar­dın­da Ba­tı­lı güç­ler var” di­yen dö­ne­min baş­ba­ka­nı “po­lis fez­le­ke­siy­le” hak­lı çık­tı!.. Zi­ra o ta­rih­ler­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Şuç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev ya­pan po­lis­ler­ce ha­zır­la­nan fez­le­ke­ye gö­re, Ge­zi­’yi OT­POR ad­lı ör­güt or­ga­ni­ze …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/gezinin-ardindaki-gucun-gizli-talimatini-acikliyorum-646328/
Sözcü » Uğur Dündar "Gezi’nin ardındaki gücün gizli talimatını açıklıyorum!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları