Ön­ce­ki gün… Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si… Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, hem ba­kan­lı­ğı­nın …

Ön­ce­ki gün… Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si… Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, hem ba­kan­lı­ğı­nın pro­je­le­ri­ni açık­lı­yor, hem de mu­ha­le­fet tem­sil­ci­le­ri­nin so­ru­la­rı­na ce­vap ve­ri­yor. Söz sı­ra­sı CHP’­nin rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­de sim­ge­le­şen Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du­’ya …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/bakan-elvana-da-operasyon-gelecek-mi-652882/
Sözcü » Uğur Dündar "Bakan Elvan’a da operasyon gelecek mi?.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları