AKP ik­ti­da­rı “Ye­ni Tür­ki­ye­” de­yip du­ru­yor! Ne­dir Ye­ni Tür­ki­ye? Hal­kı­nın ya­rı­sı­nın fu­ka­ra­lık için­de ya­şa­dı­ğı, mil­yon­lar­ca in­sa­nın iş­siz­li­ğin …

      AKP ik­ti­da­rı “Ye­ni Tür­ki­ye­” de­yip du­ru­yor! Ne­dir Ye­ni Tür­ki­ye? Hal­kı­nın ya­rı­sı­nın fu­ka­ra­lık için­de ya­şa­dı­ğı, mil­yon­lar­ca in­sa­nın iş­siz­li­ğin pen­çe­sin­de kıv­ran­dı­ğı, ge­çim sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le ocak­la­rın sön­dü­ğü bir ül­ke… Bü­yük kent­le­rin so­kak­la­rın­da di­len­ci ço­cuk­la­rın yal­va­ra­rak el aç­tı­ğı, genç kız­la­rın ça­re­siz­lik­ten …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/tokmak/is%c2%adte-ye%c2%adni-tur%c2%adki%c2%adye-650762/
Sözcü » Tokmak "İş­te Ye­ni Tür­ki­ye!" Köşe Yazısı

Sözcü - Tokmak Son Köşe Yazıları