Re­cep Tay­yip Bey, fut­bo­la da ka­rış­tı… Eko­no­mi, iç si­ya­set, dış si­ya­set, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­ca­ğı, açı­lım-sa­çı­lım der­ken sı­ra fut­bo­la gel­di… …

Re­cep Tay­yip Bey, fut­bo­la da ka­rış­tı… Eko­no­mi, iç si­ya­set, dış si­ya­set, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­ca­ğı, açı­lım-sa­çı­lım der­ken sı­ra fut­bo­la gel­di… Mil­li Ta­kı­m’­ın Bre­zil­ya kar­şı­sın­da 4-0’lık ağır bir ye­nil­gi­ye uğ­ra­ma­sı ne­de­niy­le Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­ri­m’­i eleş­ti­ren­le­re ce­vap ve­ren Re­cep Tay­yip Bey: …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/tokmak/bir-futbol-eksik-kalmisti-648534/
Sözcü » Tokmak "Bir futbol eksik kalmıştı!" Köşe Yazısı

Sözcü - Tokmak Son Köşe Yazıları