Hu­lu­si Tur­gut, bi­yog­ra­fi yaz­mak­ta us­ta bir ka­lem… Da­ha ön­ce onun yaz­dı­ğı, * “De­mi­re­l’­in Dün­ya­sı­”, * “Tür­ke­ş’­in Anı­la­rı/Şa­hin­le­rin Dan­sı­” * …

  Hu­lu­si Tur­gut, bi­yog­ra­fi yaz­mak­ta us­ta bir ka­lem… Da­ha ön­ce onun yaz­dı­ğı, * “De­mi­re­l’­in Dün­ya­sı­”, * “Tür­ke­ş’­in Anı­la­rı/Şa­hin­le­rin Dan­sı­” * “A­ta­tür­k’­ün Sır­da­şı Kı­lıç Ali’­nin Anı­la­rı­” * “Ka­dir Ha­s’­ın Anı­la­rı/ Va­tan Bor­cu Ödü­yo­ru­m” ad­lı ki­tap­la­rı oku­muş­tum. Hep­si de çok iyiy­di. * …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/rahmi-turan/sabri-ulkerin-roman-tadinda-hayat-oykusu-645293/
Sözcü » Rahmi Turan "Sabri Ülker’in roman tadında hayat öyküsü" Köşe Yazısı

Sözcü - Rahmi Turan Son Köşe Yazıları