Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir? O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir! Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k’­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve …

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir? O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir! Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k’­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di… Ara­dan yıl­lar geç­ti… Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve İş­çi Par­ti­si Ön­cü Genç­lik Üye­le­ri, …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/rahmi-turan/amerikayi-kizdiran-cuval-olayi-649680/
Sözcü » Rahmi Turan "Amerika’yı kızdıran “Çuval” olayı!" Köşe Yazısı

Sözcü - Rahmi Turan Son Köşe Yazıları