Bir zi­ya­ret bu ka­dar ma­ni­dar ola­bi­lir Arjantinli Bergoglio geçen sene Papa seçildi. Eğer di­ni inan­ca sa­hip bi­ri ol­say­dım cid­di cid­di …

Bir zi­ya­ret bu ka­dar ma­ni­dar ola­bi­lir Arjantinli Bergoglio geçen sene Papa seçildi. Eğer di­ni inan­ca sa­hip bi­ri ol­say­dım cid­di cid­di Ka­to­lik ol­ma­yı dü­şü­ne­bi­lir­dim. Sa­de­ce ama sa­de­ce ye­ni Pa­pa­’nın ağ­zın­dan çı­kan dört ke­li­me yü­zün­den: “Ben ki­mim ki yar­gı­la­ya­yım.” Bu cüm­le­nin ne …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/oray-egin-2/ak-sa%c2%adra%c2%ady%c2%adin-ilk-zi%c2%adya%c2%adret%c2%adci%c2%adsi%c2%ad-649204/
Sözcü » Oray Eğin "Ak Sa­ra­y’­ın ilk zi­ya­ret­çi­si­" Köşe Yazısı

Sözcü - Oray Eğin Son Köşe Yazıları