Hep iyi­yiz, da­ha iyi­ye gi­di­yo­ruz… O za­man ne­den se­fa­let çe­ki­yo­ruz? Ra­kam­lar dü­rüst ol­ma­yın­ca, söy­lem­ler ger­çe­ği yan­sıt­ma­yın­ca ya­pı­lan he­sap­lar tu­tar mı? …

Hep iyi­yiz, da­ha iyi­ye gi­di­yo­ruz… O za­man ne­den se­fa­let çe­ki­yo­ruz? Ra­kam­lar dü­rüst ol­ma­yın­ca, söy­lem­ler ger­çe­ği yan­sıt­ma­yın­ca ya­pı­lan he­sap­lar tu­tar mı? Ha­liy­le hiç­bir ön­gö­rü doğ­ru çık­mı­yor. Na­sıl çık­sın ki? Tor­ba Ya­sa ile bir­lik­te uy­gu­la­nan ver­gi af­fın­da he­def, bor­cun en az yüz­de …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/vergi-topla-saray-yap-651721/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Vergi topla saray yap!" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları