Eko­no­mi­nin en önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri olan ih­ra­ca­tın, it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın 2014 yı­lı ni­ha­i so­nu­cu açık­lan­dı. Yüz­de 61 ol­muş. Se­nin dı­şa­rı­ya …

Eko­no­mi­nin en önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri olan ih­ra­ca­tın, it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın 2014 yı­lı ni­ha­i so­nu­cu açık­lan­dı. Yüz­de 61 ol­muş.
Se­nin dı­şa­rı­ya sat­tı­ğın 100 li­ra­lık mal, dı­şa­rı­dan al­dı­ğın ma­lın sa­de­ce 61 li­ra­sı­nı kar­şı­lı­yor. Ara­da­ki fark se­nin faz­la­dan mal sa­tın al­man… Ya­ni ti­ca­ret açı­ğın…
İşin baş­ka bir bo­yu­tu da­ha var. Se­nin ih­ra­ca­tı­nın ya­rı­sı­nı, Tür­ki­ye­’de­ki ya­ban­cı şir­ket­ler ya­pı­yor. Bun­lar çok ulus­lu şir­ket­ler… Ta­m...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/murat-muratoglu/paralar-nasil-ucuyor-728587/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Paralar nasıl uçuyor?" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları