İk­ti­dar bin­ler­ce ce­na­ze­yi omuz­la­dık­tan son­ra ni­ha­yet “ye­ni iş gü­ven­li­ği pa­ke­ti­ni­” açık­la­dı. Pe­ki ama 12 yıl­dır ne­re­ler­dey­di­niz? Bin­ler­ce ki­şi­nin öl­me­si­ni mi …

İk­ti­dar bin­ler­ce ce­na­ze­yi omuz­la­dık­tan son­ra ni­ha­yet “ye­ni iş gü­ven­li­ği pa­ke­ti­ni­” açık­la­dı. Pe­ki ama 12 yıl­dır ne­re­ler­dey­di­niz? Bin­ler­ce ki­şi­nin öl­me­si­ni mi bek­le­di­niz? Evet bek­le­di­ler… Eğer o iş­çi­ler top­lu ola­rak öl­me­sey­di de bi­rer iki­şer öl­se­ler­di kim­se kı­lı­nı da­hi kı­pır­dat­ma­ya­cak­tı. Mec­bur kal­dı­lar! Na­sıl …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/pakete-inanma-paketsiz-kalma-647559/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Pakete inanma paketsiz kalma" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları