Mer­kez Ban­ka­sı şu an için bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu enf­las­yon ola­rak gö­rü­yor, ona gö­re po­li­ti­ka uy­gu­lu­yor. Ga­yet nor­mal çün­kü Mer­kez Ban­ka­sı­’nın …

Mer­kez Ban­ka­sı şu an için bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu enf­las­yon ola­rak gö­rü­yor, ona gö­re po­li­ti­ka uy­gu­lu­yor. Ga­yet nor­mal çün­kü Mer­kez Ban­ka­sı­’nın gö­re­vi enf­las­yo­nu diz­gin­le­mek… Son top­lan­tı­da Baş­kan açık­la­ma da yap­tı; “Her şe­yi biz­den bek­le­me­yin, ya­pa­bi­le­cek­le­ri­miz sı­nır­lı!” Çok hak­lı… Enf­las­yon bek­len­me­yen bir …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/ne-isaya-ne-musaya-2-643328/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Ne İsa’ya ne Musa’ya" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları