Kür­sü­ye çı­kıp “Bir in­san­lık dra­mı ya­şa­nı­yor Su­ri­ye­’de­” de­yip in­san­la­rı duy­gu­lan­dır­mak baş­ka, akıl­cı ol­mak baş­ka­… Esa­d’­ı de­vir­me uğ­ru­na Su­ri­ye iç sa­va­şı­nı …

Kür­sü­ye çı­kıp “Bir in­san­lık dra­mı ya­şa­nı­yor Su­ri­ye­’de­” de­yip in­san­la­rı duy­gu­lan­dır­mak baş­ka, akıl­cı ol­mak baş­ka­… Esa­d’­ı de­vir­me uğ­ru­na Su­ri­ye iç sa­va­şı­nı biz kö­rük­le­di­k… Ba­riz bir bi­çim­de IŞİD’­ın ku­rul­ma­sı­na da biz ön ayak ol­duk. İyi halt et­tik! Bu­yu­run fa­tu­ra önü­müz­de du­ru­yor. Ön­ce …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/misafirin-baykus-hali-648536/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Misafirin baykuş hali" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları