Ne di­yor ya­sa­ma or­ga­nı­nın ba­şı Er­do­ğan? “İn­sa­nı böy­le ade­ta çıl­dır­ta­cak­lar, enf­las­yon dü­şer­se fai­zi dü­şü­re­cek­ler­miş.” Kim çıl­dır­tı­yor Cum­hur­baş­ka­nı­mı? Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı …

Ne di­yor ya­sa­ma or­ga­nı­nın ba­şı Er­do­ğan? “İn­sa­nı böy­le ade­ta çıl­dır­ta­cak­lar, enf­las­yon dü­şer­se fai­zi dü­şü­re­cek­ler­miş.” Kim çıl­dır­tı­yor Cum­hur­baş­ka­nı­mı? Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Baş­çı!
De­vam edi­yor; “Bu an­la­yış, an­la­yış de­ğil. Bu yan­lış bir man­tık, doğ­ru bir man­tık de­ğil… Fa­iz se­bep, enf­las­yon ne­ti­ce­dir.”
Şah­sen pes edi­yo­rum! Ara­da sı­ra­da ak­lı­ma ge­li­yor Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı is­ti­fa et­sin fa­lan ya­zı­yo­rum ya, O’­na da ya­zık. Pa­ra için ya­pı­la­ca...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/murat-muratoglu/merkez-bankasi-istese-akpyi-yarin-bitirir-729792/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Merkez Bankası istese AKP’yi yarın bitirir" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları