Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek iki ye­ni uy­gu­la­ma açık­la­dı. Uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği öy­le­si­ne ha­yal ürü­nü ki, Acun-Ad­ri­ana Li­ma ev­li­li­ği ile ya­rı­şır. İnan­dı­rı­cı de­ğil! …

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek iki ye­ni uy­gu­la­ma açık­la­dı. Uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği öy­le­si­ne ha­yal ürü­nü ki, Acun-Ad­ri­ana Li­ma ev­li­li­ği ile ya­rı­şır. İnan­dı­rı­cı de­ğil!
Uy­gu­la­ma­lar­dan il­ki; Bun­dan son­ra var­lı­ğın is­pat yü­küm­lü­lü­ğü Ma­li­ye­’nin de­ğil, va­tan­da­şın ola­cak­mış. Ya­ni bir zen­gin­leş­me, ge­li­ri üze­rin­de bir har­ca­ma var­sa, va­tan­daş bu­nun kay­na­ğı­nı açık­la­ya­cak­mış.
Ya­pı­la­maz mı? Ta­bi­i ki ya­pı­la­bi­lir. So­ra­lım o za­man; “Her­ke­se uy­gu­lan­ma­sı mü...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/maliye-iki-yeni-balon-ucurdu-665688/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Maliye iki yeni balon uçurdu" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları