Zi­ya Pa­şa­’nın meş­hur Ter­kib-i Ben­d’­in­de­ki se­ki­zin­ci bö­lü­mü­nü anım­sa­ya­lım; “Sen her­ke­si kör âle­mi ser­sem mi sa­nır­sı­n” di­ze­si­nin geç­ti­ği bö­lü­mü… Du­rum ay­nen …

Zi­ya Pa­şa­’nın meş­hur Ter­kib-i Ben­d’­in­de­ki se­ki­zin­ci bö­lü­mü­nü anım­sa­ya­lım; “Sen her­ke­si kör âle­mi ser­sem mi sa­nır­sı­n” di­ze­si­nin geç­ti­ği bö­lü­mü… Du­rum ay­nen öy­le! Ya­hu na­sıl da ko­lay in­sa­nın göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka ba­ka ra­hat­ça söy­le­ye­bi­li­yor­lar bun­la­rı? Baş­ba­kan çık­tı; “AKP ik­ti­da­rın­da ya­pı­lan ya­ban­cı ya­tı­rı­mın …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/herkes-kor-alem-sersem-644417/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Herkes kör, alem sersem" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları