Böy­le­si­ne kri­tik bir haf­ta­ya gi­rer­ken eko­no­mi yö­ne­ti­mi bir mut­lu, bir mut­lu… Na­sıl ol­ma­sın­lar pet­rol fi­yat­la­rı 40 do­la­ra ya­kın düş­tü… Bu …

Böy­le­si­ne kri­tik bir haf­ta­ya gi­rer­ken eko­no­mi yö­ne­ti­mi bir mut­lu, bir mut­lu… Na­sıl ol­ma­sın­lar pet­rol fi­yat­la­rı 40 do­la­ra ya­kın düş­tü… Bu mü­sa­it or­tam­da Mer­kez Ban­ka­sı per­şem­be gü­nü ya­pı­la­cak PPK top­lan­tı­sın­da fa­iz­ler­de in­di­ri­me gi­de­bi­lir. Cu­ma gü­nü de S&P kre­di no­tu­nu açık­la­ya­cak. Pet­rol …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/ekonomide-petrol-etkisi-650771/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Ekonomide petrol etkisi" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları