Pi­ya­sa, do­lar, bor­sa, fa­iz… Ge­çin bun­la­rı… Ben si­ze ger­çek bir re­sim çi­ze­yim. Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de vi­tes kü­çült­me ya­ni ka­lı­cı ya­vaş­la­ma 2012 …

Pi­ya­sa, do­lar, bor­sa, fa­iz… Ge­çin bun­la­rı… Ben si­ze ger­çek bir re­sim çi­ze­yim. Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de vi­tes kü­çült­me ya­ni ka­lı­cı ya­vaş­la­ma 2012 son­la­rın­dan iti­ba­ren ken­di­ni gös­ter­di… Bı­ra­kın ge­liş­me­yi mev­cut du­ru­mu­mu­zu ko­ru­mak için bi­le yüz­de 4 bü­yü­me­si ge­re­ken Tür­ki­ye için oyun de­ğiş­ti. Bun­dan …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/bir-ekonomi-cizeceksin-653976/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Bir ekonomi çizeceksin" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları