Ga­zi­le­ri­miz­den ha­ber var mı?.. Evet, var!.. Bir ga­zi­mi­ze iş ver­miş­ler… Okul­da tu­va­let te­miz­li­yor!.. Bi­rin­den da­ha ha­be­ri­niz ol­muş­tu… An­ka­ra­’da be­le­di­ye oto­bü­sü­ne …

Ga­zi­le­ri­miz­den ha­ber var mı?.. Evet, var!.. Bir ga­zi­mi­ze iş ver­miş­ler… Okul­da tu­va­let te­miz­li­yor!.. Bi­rin­den da­ha ha­be­ri­niz ol­muş­tu… An­ka­ra­’da be­le­di­ye oto­bü­sü­ne bi­nen ve iki ko­lu da ol­ma­yan ga­zi, ce­bin­den kar­tı­nı çı­ka­ra­ma­mış­tı da, şo­för si­nir­len­miş­ti: “Be­nim için mi ga­zi ol­dun?.. Al­lah iki …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/vah-sehidimize-vah-gazimize-654967/
Sözcü » Mehmet Türker "Vah şehidimize vah gazimize!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları