Bo­ru de­ğil, “Ye­ni Tür­ki­ye­” bu!.. Dün­ya­nın en güç­lü (!) ül­ke­si… Ba­şın­da “Dün­ya Li­de­ri­” var… Her alan­da dev ham­le­ler!.. Tu­ta­bi­le­ne aşk …

Bo­ru de­ğil, “Ye­ni Tür­ki­ye­” bu!.. Dün­ya­nın en güç­lü (!) ül­ke­si… Ba­şın­da “Dün­ya Li­de­ri­” var… Her alan­da dev ham­le­ler!.. Tu­ta­bi­le­ne aşk ol­sun!.. E ta­bi­i, mey­ve­le­ri­ni de top­lu­yo­ruz!.. * * * * Fut­bo­lun ba­şın­da da “Tay­yip 2” Fa­tih var!.. Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü… …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/sahlandik-0-4-647561/
Sözcü » Mehmet Türker "Şahlandık: 0-4" Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları