Me­se­la Ame­ri­ka­’yı ki­min keş­fet­ti­ği­ni bi­li­yor da, dev­le­ti Fet­hul­lah­çı­lar­la pay­laş­tı­ğı­nı bil­mi­yor!.. Po­lis, yar­gı ve bü­tün dev­let ku­rum­la­rı­nı pay­laş­tı­lar, yol­suz­luk­lar rüş­vet­ler or­ta­ya …

Me­se­la Ame­ri­ka­’yı ki­min keş­fet­ti­ği­ni bi­li­yor da, dev­le­ti Fet­hul­lah­çı­lar­la pay­laş­tı­ğı­nı bil­mi­yor!.. Po­lis, yar­gı ve bü­tün dev­let ku­rum­la­rı­nı pay­laş­tı­lar, yol­suz­luk­lar rüş­vet­ler or­ta­ya dö­kü­lün­ce uyan­dı­lar!.. Bü­yük ta­rih­çi, her şe­yi en iyi bi­len Tay­yip, “Saf­lı­ğı­mı­za gel­di­” de­di!.. Saf… Ama bey­ni ara­ma mo­to­ru gi­bi ça­lı­şı­yor: …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/saf-ama-cin-650772/
Sözcü » Mehmet Türker "Saf ama cin!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları