Sad­ra­zam Ah­met ge­çen haf­ta Tür­ki­ye­’yi ka­nat­lan­dı­rıp uçu­ra­cak ye­ni eko­no­mik ham­le­le­ri açık­la­dı… Ken­di ken­di­mi­ze sor­duk: “Ya­hu Tür­ki­ye­’yi za­ten Tay­yip uçur­ma­mış mıy­dı?” …

Sad­ra­zam Ah­met ge­çen haf­ta Tür­ki­ye­’yi ka­nat­lan­dı­rıp uçu­ra­cak ye­ni eko­no­mik ham­le­le­ri açık­la­dı… Ken­di ken­di­mi­ze sor­duk: “Ya­hu Tür­ki­ye­’yi za­ten Tay­yip uçur­ma­mış mıy­dı?” Dün de ha­ya­ti açık­la­ma­lar yap­tı… Ham­le­ler ar­ka ar­ka­ya ge­li­yor, Tür­ki­ye bü­yü­yor, zen­gin­le­şi­yor, uçu­yor; bu hız­la gi­der­se uza­ya fır­la­ya­cak… Der­ken… Mer­sin …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/paraguay-pirzolasi-646351/
Sözcü » Mehmet Türker "Paraguay pirzolası!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları