En baş­ta… Şar­kı­cı­nın İran­lı ko­ca­sı Re­za Zar­ra­b’­dan… Onun sağ ko­lu ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Ab­dul­lah Hab­ba­ni­’den… Son­ra… İçiş­le­ri eski Ba­ka­nı­’nın oğ­lu …

En baş­ta…
Şar­kı­cı­nın İran­lı ko­ca­sı Re­za Zar­ra­b’­dan…
Onun sağ ko­lu ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Ab­dul­lah Hab­ba­ni­’den…
Son­ra…
İçiş­le­ri eski Ba­ka­nı­’nın oğ­lu Ba­rı­ş’­tan…
Şe­hir­ci­lik eski Ba­ka­nı­’nın oğ­lun­dan…
Da­ha da önem­li­si…
İçiş­le­ri eski Ba­ka­nı Mu­am­me­r’­den…
Eko­no­mi eski Ba­ka­nı Za­fe­r’­den…
Şe­hir­ci­lik eski Ba­ka­nı Er­do­ğa­n’­dan…
AB eski Ba­ka­nı Ege­me­n’­den…
Özür di­le­riz!..

(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/ozur-dileriz-2-689799/
Sözcü » Mehmet Türker "Özür dileriz!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları