40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo, kıy­me­te bin­di!.. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hin, “ABD, Öca­la­n’­ı sü­reç­te bir …

40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo, kıy­me­te bin­di!.. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hin, “ABD, Öca­la­n’­ı sü­reç­te bir ak­tör ol­mak­tan çı­kart­mak is­ti­yo­r” di­ye şi­ka­yet edi­yor… Olur mu?.. Apo bi­zim ca­nı­mız!.. Her an, her olay­da ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yo­ruz… Apo …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/olmusuz-aglayanimiz-yok-651722/
Sözcü » Mehmet Türker "Ölmüşüz ağlayanımız yok!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları