Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin yüz­de 10’luk se­çim ba­ra­jı­nı kal­dır­ma ih­ti­ma­li­nin be­lir­me­si, ik­ti­da­rı pa­nik­let­ti!.. Çün­kü yüz­de 10’luk ba­raj kal­kar­sa, bu sal­ta­na­tı, “tek par­ti …

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin yüz­de 10’luk se­çim ba­ra­jı­nı kal­dır­ma ih­ti­ma­li­nin be­lir­me­si, ik­ti­da­rı pa­nik­let­ti!..
Çün­kü yüz­de 10’luk ba­raj kal­kar­sa, bu sal­ta­na­tı, “tek par­ti re­ji­mi­ni­” bir da­ha rü­ya­la­rın­da bi­le gö­re­me­ye­cek­le­ri­ni bi­li­yor­lar!..
Otur­duk­la­rı taht sal­la­na­cak, ha­vuz­lar, va­kıf­lar, ku­pon ara­zi­ler her tür­lü rüş­vet ve yol­suz­luk ola­na­ğı el­le­rin­den alı­na­cak!..
So­nuç iti­ba­rıy­la eşek­ten düş­müş kar­pu­za dö­ne­cek­ler!..
Offf tam bir kâ­bus!..

* * * *...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/kitap-yuklu-esekler-665689/
Sözcü » Mehmet Türker "Kitap yüklü eşekler!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları