Ak­lı fik­ri imam ha­tip­ler­de… Ken­di imam ha­tip­li… “Cum­hur­baş­ka­nı bi­le ol­du­m” di­yor!.. Da­nış­ma­nı ve özel ka­lem mü­dü­rü de imam ha­tip­liy­miş… Dört …

Ak­lı fik­ri imam ha­tip­ler­de… Ken­di imam ha­tip­li… “Cum­hur­baş­ka­nı bi­le ol­du­m” di­yor!.. Da­nış­ma­nı ve özel ka­lem mü­dü­rü de imam ha­tip­liy­miş… Dört ço­cu­ğu da öy­le… Pe­ki bi­ze ne?.. Övü­nü­le­cek ne­si var?.. Her yer imam ha­tip­le do­lar­ken ne­den ah­lak çö­kü­yor?.. Ne­den bu ül­ke …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/imam-yetisiyor-ahlak-cokuyor-652889/
Sözcü » Mehmet Türker "İmam yetişiyor ahlak çöküyor!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları