Tay­yip, Fet­hul­lah­çı­la­ra yö­ne­lik ga­ze­te bas­kı­nı­na tep­ki gös­te­ren AB’­ye sert çık­tı: “Tür­ki­ye gu­guk dev­le­ti de­ğil­di­r” Vah vah, pe­ki ney­miş?.. Hu­kuk dev­le­tiy­miş!.. …

Tay­yip, Fet­hul­lah­çı­la­ra yö­ne­lik ga­ze­te bas­kı­nı­na tep­ki gös­te­ren AB’­ye sert çık­tı:
“Tür­ki­ye gu­guk dev­le­ti de­ğil­di­r”
Vah vah, pe­ki ney­miş?..
Hu­kuk dev­le­tiy­miş!..
Bun­lar in­sa­nı gül­me kri­zi­ne so­kar­lar…
“Gu­guk dev­le­ti de­ğil, hu­kuk dev­le­ti­” di­ye­ne bak!..
Git­miş ka­çak sa­ray­da otu­ru­yor…
İda­re Mah­ke­me­si 1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk in­şa­at için dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di­ğin­de Haz­ret ne di­yor­du?..
“Ya­pa­ca­ğım da içi­ne gi­rip otu­ra­ca­ğım da…...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/guguk-devleti-687249/
Sözcü » Mehmet Türker "Guguk devleti!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları