Aç kal­dı­lar!.. Çün­kü ağaç­la­rı, or­man­la­rı, on­la­rın ya­şam alan­la­rı­nı yok et­ti­ler, do­ğal den­ge­yi bü­yük bir hoy­rat­lık­la boz­du­lar!.. Ha­yat­la­rı­nı sür­dü­re­bil­mek, yav­ru­la­rı­nı ko­ru­yup …

Aç kal­dı­lar!.. Çün­kü ağaç­la­rı, or­man­la­rı, on­la­rın ya­şam alan­la­rı­nı yok et­ti­ler, do­ğal den­ge­yi bü­yük bir hoy­rat­lık­la boz­du­lar!.. Ha­yat­la­rı­nı sür­dü­re­bil­mek, yav­ru­la­rı­nı ko­ru­yup bes­le­ye­bil­mek için ge­re­ken ne var­sa tah­rip edil­di!.. Do­mu­zun ak­lı yok­tu, ama duy­gu­la­rı var­dı… Yi­ye­cek bul­mak için, ken­di­ni yol­la­ra at­tı, İs­tan­bu­l’­da …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/domuzlar-sehre-indi-645299/
Sözcü » Mehmet Türker "Domuzlar şehre indi!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları