Tay­yip, “İ­le­ri de­mok­ra­si­” de­di, bü­tün yağ­dan­lık­lar TV ek­ran­la­rın­da, ha­vuz ga­ze­te­le­rin­de de­mok­ra­si­nin çi­çek ço­cuk­la­rı ola­rak boy gös­ter­me­ye baş­la­dı­lar… İk­ti­da­rı yağ­la­yıp yı­ka­mak, …

Tay­yip, “İ­le­ri de­mok­ra­si­” de­di, bü­tün yağ­dan­lık­lar TV ek­ran­la­rın­da, ha­vuz ga­ze­te­le­rin­de de­mok­ra­si­nin çi­çek ço­cuk­la­rı ola­rak boy gös­ter­me­ye baş­la­dı­lar…
İk­ti­da­rı yağ­la­yıp yı­ka­mak, mu­ha­le­fe­te giy­dir­mek ile­ri de­mok­ra­si ol­du!..
Ya­lan­cı­nın mu­mu yat­sı­ya ka­dar de­ğil, hiç yan­ma­dı!..
Ga­ze­te­ci­le­re açı­lan yüz­ler­ce da­va, ha­pis­ha­ne teh­di­di, ce­za­evi­ne atı­lan ga­ze­te­ci­ler…
So­pa­lar­la dö­ve dö­ve öl­dü­rü­len Ali İs­ma­il Kork­maz…
Ge­z...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/mehmet-turker/demokrasi-katliami-727470/
Sözcü » Mehmet Türker "Demokrasi katliamı!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları