Tay­yi­p’­e 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya 1000 oda­lı sa­ray… Er­me­ne­k’­te ton­lar­ca su ve ça­mu­run al­tın­da ka­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den iş­çi­si­nin …

Tay­yi­p’­e 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya 1000 oda­lı sa­ray… Er­me­ne­k’­te ton­lar­ca su ve ça­mu­run al­tın­da ka­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den iş­çi­si­nin ba­ba­sı­na bir çift ka­ra las­tik!.. Ma­den iş­çi­si­nin çök­müş, ev­lat acı­sıy­la bit­miş ba­ba­sı­nın, ce­na­ze­ler kal­dı­rı­lır­ken ha­li­ni gör­dü­nüz… İçin­de zer­re ka­dar in­saf, …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/bir-cift-yirtik-kara-lastik-653977/
Sözcü » Mehmet Türker "Bir çift yırtık kara lastik!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları