Her şe­yi yap­tı­lar… Fa­kir fu­ka­ra hal­kı­mı­zı kö­mür çu­val­la­rı, bul­gur-no­hut tor­ba­la­rı ve din ti­ca­re­tiy­le af­yon­la­dı­lar!.. Köh­ne­miş küf­lü si­ya­set tar­zıy­la “Ye­ni Tür­ki­ye­” …

Her şe­yi yap­tı­lar… Fa­kir fu­ka­ra hal­kı­mı­zı kö­mür çu­val­la­rı, bul­gur-no­hut tor­ba­la­rı ve din ti­ca­re­tiy­le af­yon­la­dı­lar!.. Köh­ne­miş küf­lü si­ya­set tar­zıy­la “Ye­ni Tür­ki­ye­” de­dik­le­ri çı­kar or­tak­lı­ğı­nı yol­suz­luk ve rüş­vet tuğ­la­la­rıy­la in­şa et­me­ye baş­la­dı­lar!.. Si­ya­se­ti ve­sa­yet­ten kur­tar­ma pa­lav­ra­sıy­la ül­ke­yi oli­gar­şik bir ya­pı­nın esi­ri ha­li­ne …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/ataturkun-ruhu-bile-yeter-644419/
Sözcü » Mehmet Türker "Atatürk’ün ruhu bile yeter!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları