Bu de­vir­de pa­ra­yı ve­re­nin dü­dü­ğü çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­duk da… “Çok din­da­r” ik­ti­da­rın, “Pey­gam­ber oca­ğı­” olan or­du­nun içi­ne pa­ra­yı so­kup as­ker­lik­ten yır­tıl­ma­sı­nı …

Bu de­vir­de pa­ra­yı ve­re­nin dü­dü­ğü çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­duk da…
“Çok din­da­r” ik­ti­da­rın, “Pey­gam­ber oca­ğı­” olan or­du­nun içi­ne pa­ra­yı so­kup as­ker­lik­ten yır­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı hiç ak­lı­mı­za gel­mez­di…
Ver 18 bin li­ra­yı…
Fa­kir köy­lü ço­cu­ğu 3-5 nö­be­ti­ne kal­kar­ken, pe­şin pa­ra­yı bas­tı­ran zen­gin ço­cu­ğu en­se yap­sın!..
Bu de­vir­de her şey par­rra!..
Pa­ra­yı bas­tır­dın mı, iki kat iz­ni olan ye­re gök­de­len di­ki­yor­sun, yan­daş va­kıf­la­ra pa­ra ak...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mehmet-turker/askerligi-18-bine-sattilar-667030/
Sözcü » Mehmet Türker "Askerliği 18 bine sattılar!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları