Ha­yır, ne film, ne de di­zi adı. Sa­de­ce du­rum tes­pi­tin­den iba­ret. TV sek­tö­rü ekim ayın­da ta­ri­hi za­rar yaz­dı. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la, …

Ha­yır, ne film, ne de di­zi adı. Sa­de­ce du­rum tes­pi­tin­den iba­ret. TV sek­tö­rü ekim ayın­da ta­ri­hi za­rar yaz­dı. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la, tek bir ka­nal bi­le kâr et­me­di. “Ka­ra eki­m” ifa­de­si bu yüz­den. * * * * İlk 9 ay TV’­ler açı­sın­dan …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/enis-berberoglu/tv-ekraninda-kara-ekim-653979/
Sözcü » Enis Berberoğlu "TV ekranında kara ekim" Köşe Yazısı

Sözcü - Enis Berberoğlu Son Köşe Yazıları