Eko­no­mi­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, ta Dün­ya­’nın öbür ucun­dan Avus­tralya­’dan Tür­ki­ye­’ye ses­len­di. Eko­no­mi­mi­zin ge­liş­me­si için üç şe­ye ih­ti­yaç var­dır de­di: …

Eko­no­mi­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, ta Dün­ya­’nın öbür ucun­dan Avus­tralya­’dan Tür­ki­ye­’ye ses­len­di. Eko­no­mi­mi­zin ge­liş­me­si için üç şe­ye ih­ti­yaç var­dır de­di: Ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form. Türk bü­yük­le­ri, ken­di hal­kı­na söy­le­ye­ce­ği­ni ni­çin baş­ka ül­ke­dey­ken di­le ge­ti­rir an­la­mı­yo­rum. Ba­ba­can, Tür­ki­ye­’de ika­met …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ege-cansen/yapisal-reform-yapisal-reform-yapisal-reform-652891/
Sözcü » Ege Cansen "Yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform!" Köşe Yazısı

Sözcü - Ege Cansen Son Köşe Yazıları