Son haf­ta­lar­da bir­kaç şir­ke­tin hal­ka açıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk. “Hal­ka açıl­ma­k” ta­bi­ri­nin İn­gi­liz­ce­’de­ki kar­şı­lı­ğı IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring) ya­ni “İlk Kez …

Son haf­ta­lar­da bir­kaç şir­ke­tin hal­ka açıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk. “Hal­ka açıl­ma­k” ta­bi­ri­nin İn­gi­liz­ce­’de­ki kar­şı­lı­ğı IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring) ya­ni “İlk Kez Hal­ka Tek­lif­te Bu­lun­ma­k”­tır. IPO, o gü­ne ka­dar ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ka­rar­lar alan ve bü­yük or­tak­la­rın çı­kar­la­rı­na odak­lan­mış bir şir­ket­te, ye­ni …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ege-cansen/halka-acikligin-adabi-649211/
Sözcü » Ege Cansen "Halka açıklığın adabı" Köşe Yazısı

Sözcü - Ege Cansen Son Köşe Yazıları