Her şey in­san­lık için der ge­çe­riz. Bu­nu söy­ler­ken, bin­bir çe­şit in­sa­nın var ol­du­ğu­nu da bi­li­riz. Yer­yü­zü bağ­rın­da kim­le­ri ba­rın­dır­ma­dı ki? …

Her şey in­san­lık için der ge­çe­riz. Bu­nu söy­ler­ken, bin­bir çe­şit in­sa­nın var ol­du­ğu­nu da bi­li­riz. Yer­yü­zü bağ­rın­da kim­le­ri ba­rın­dır­ma­dı ki? Bu gün ney­se in­sa­noğ­lu, dün de oy­du as­lın­da. Ah­lak­lı­sı da ol­du… Ah­lak­sı­zı da… Bil­ge­ler ye­tiş­ti bin­bir çe­şit… Ce­ha­let­se hep ga­lip …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ayse/gozleri-var-gormezler-649683/
Sözcü » Ayşe Sucu "Gözleri var görmezler!" Köşe Yazısı

Sözcü - Ayşe Sucu Son Köşe Yazıları