“A­bi, Sö­ke­’de­ki nay­lon ça­dır­da doğ­du­ğum­da 1,5 ki­loy­mu­şum. An­ne­min sü­tü gel­me­yin­ce “Bu ço­cuk ya­şa­maz be!..” de­miş­ler. Ama ba­bam bir­kaç ki­lo­met­re uzak­ta­ki …

“A­bi, Sö­ke­’de­ki nay­lon ça­dır­da doğ­du­ğum­da 1,5 ki­loy­mu­şum.
An­ne­min sü­tü gel­me­yin­ce “Bu ço­cuk ya­şa­maz be!..” de­miş­ler. Ama ba­bam bir­kaç ki­lo­met­re uzak­ta­ki bir çift­lik­ten inek sü­tü ala­rak be­ni bes­le­me­ye baş­la­mış. Böy­le­ce ilk 10-15 gü­nü öl­me­den at­lat­mı­şım. Ak­si­lik bu ya, bir sü­re son­ra be­nim sü­tü­nü iç­ti­ğim inek or­ta­dan kay­bol­muş! Çift­lik sa­hi­bi ba­bam­dan şüp­he­len­di­ği­ni söy­le­yin­ce, jan­dar­ma­lar so­lu­ğu bi­zim ça­dır­da al­mış­lar!
Ba­ba­mın “Val­la­hi ben çal­ma­...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/ugur-dundar/bu-bir-roman-degil-bir-romanin-aci-dolu-oykusudur-807936/
Sözcü » Uğur Dündar "Bu bir roman değil, bir “Roman”ın acı dolu öyküsüdür!" Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları