Dinin; aşk, vecd, huzur ve şevk ile yaşanabilmesi için, Kur’an ve Sünnet’in hayatın her safhasına yaygınlaştırılması zaruridir. Rasul-i Ekrem Efendimiz’i, …

Dinin; aşk, vecd, huzur ve şevk ile yaşanabilmesi için, Kur’an ve Sünnet’in hayatın her safhasına yaygınlaştırılması zaruridir.

Rasul-i Ekrem Efendimiz’i, O’na duyduğumuz aşk nisbetinde ve O’na yakınlaşabildiğimiz ölçüde tanıyabiliriz. Çünkü muhabbetin şiddeti ölçüsünde, aşık ile maşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. ‘’Kişi sevdiği ile beraberdir.’’ (Buhari) hadîsi de bu kalbi beraberliği ifade eder. Yani seven, sevgisi nisbetinde sevdiğine benzemeye, onun şahsiyet ve karakterinden hisseler almaya başlar.

Muhabbet-i Rasulullah’ı yaşamayanlar, muhabbettullah’a ulaşamazlar. Zira kulu, Allah’a muh


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/gonul-ikliminden-inciler-makale,28153.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Gönül ikliminden inciler…" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları