Yâ Rab reh-i aşkında beni şeydâ kıl Ahkâm-ı ibâdâtı bana icrâ kıl Nezzâre-i sun’unda gözüm bînâ kıl Evsâf-ı Habîbinde dilim …

Yâ Rab reh-i aşkında beni şeydâ kıl Ahkâm-ı ibâdâtı bana icrâ kıl Nezzâre-i sun’unda gözüm bînâ kıl Evsâf-ı Habîbinde dilim gûyâ kıl’’ Hakkında birçok kitaplar yazılmış olan üç dilde şiir ve inşâya kâdir, eşi menendi olmayan büyük şâirimiz Fuzûlî, Resûl-i Ekrem Efendimize ve O’nun Ehl-i Beytine âşık aynı zamanda sÙfiyyenin bütün inceliklerine de vâkıf bir zât-ı âlî-kadrdir… Eserleri ve hayâtı buna şâhiddir…

Onu yakından tanıyanlar, âlim, fâzıl, hoş yaratılışlı ve son derece güzel sözlü tatlı dilli olduğunu aynı zamanda da mütevâzı, dünyâ malına tamah etmeyen, bir lokmabir hırka


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/fuzl-ve-kerbel-makale,28177.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Fuzûlî ve Kerbelâ…" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları