Meşhur Arab dili alimi. İsmi, Abdülmelik bin Kureyb bin Ali bin Esma el-Bahili olup, künyesi Ebu Said’dir. Dedesinin ismi Esma’dır. …

Meşhur Arab dili alimi.
İsmi, Abdülmelik bin Kureyb bin
Ali bin Esma el-Bahili olup, künyesi
Ebu Said’dir.
Dedesinin ismi Esma’dır.
Dedesine nisbetle Esmai denir.
Esmai diye meşhurdur.
740 senesinde Basra’da doğup, 831
tarihinde yine orada vefat etmiştir.
Vahalar ve kırlarda yaşayan Araplar
arasında, çok dolaşmıştır.
Onlarla alakalı haber ve bilgileri
toplamıştır.
Bu bakımdan Arap diline büyük
hizmetleri olmuştur!
Topladığı bilgileri, halifelere takdim
ederdi.
Buna karşılık, halifeler ona mükafat
ve hediyeler verirlerdi.
Bildirmiş olduğu


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/esmai-makale,28170.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Esmai…" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları