Asıl ismi, Ebü’l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî. Bağdat’ta doğdu ve …

Asıl ismi, Ebü’l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî. Bağdat’ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir.

Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Kavârirî nisbesiyle tanınmaktaydı. Bizzat Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzâz lakabıyla tanınmıştır.

Ailesinin Nihâvendden Bağdat’a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri küçük yaşta tahsile başladı. Ebû Sevr el-Kelbi’den fıkıh okudu. Ebû Ali el-Hasan b. Arefe el-Abdî başta olmak üzer


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/cuneyd-i-bagdadi-makale,28167.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Cüneyd-i Bağdadi" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları