Edebiyatımızda yazılan çok sayıda Kerbelâ Mersiyesi vardır. Kâzım Paşa’nın mersiyesine nazire olarak Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin notları arasında çıkan …

Edebiyatımızda yazılan çok sayıda Kerbelâ Mersiyesi vardır. Kâzım Paşa’nın mersiyesine nazire olarak Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin notları arasında çıkan bir mersiye..

‘’Kur’an edip tilavet Taha’yı öldürürler
Katleyleyip imamı Yasin ederler ezber
Alkanlara boyandı dürdane-i Peygamber
Bak ne sitemler oldu evlad-ı Hel etâ’ya
Düştü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâ’ya
Cibril git haber ver Sultan-ı Enbiya’ya
Ol şaha eyledikçe her dem hücum-ı leşker
Ok üstüne ok ururlar hançerler üstüne hançer
Meydanda şehber açmış tavus arşa benzer
Hayf ol garib-i kûy-


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/kerbela-mersiyeleri-makale,28159.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Kerbela mersiyeleri…" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları