Zeyneb binti Ali b. Ebî Tâlib, Rasûlüllah (s.a.v)’in torunudur. Annesi, Rasûlüllah (s.a.v)’in sevgili kızı Hz. Fâtıma’dır. Rasûlüllah’ın vefatından yaklaşık beş …

Zeyneb binti Ali b. Ebî Tâlib, Rasûlüllah (s.a.v)’in torunudur. Annesi, Rasûlüllah (s.a.v)’in sevgili kızı Hz. Fâtıma’dır. Rasûlüllah’ın vefatından yaklaşık beş yıl kadar önce dünyaya gelmiştir. (Üsdü’l-Ğâbe fı Ma’rifeti’s-Sahâbe).

Zeyneb; zekî, akl-ı selîm sahibi, gayet düzgün ve edebî konuşan bir hanımdı. Babası kendisini, amcasının oğlu Abdullah b. Cafer’l-e evlendirdi. Ondan; Ali, Abbas, Ümmü Külsüm ve Avn el-Ekber adında çocukları oldu. Annesi Fatımatü’z-Zehrâ’dan ve Esmâ binti Umeys’ten hadis rivayet etmiş, kendisinden de Muhammed b. Amf, Atâ b. es-Sâib ve Fatıma binti Hüseyn b. Ali rivayet etmiş


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/zeyneb-binti-ali-ra-makale,28157.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "ZEYNEB binti ALİ (r.a)…" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları