Ahmet Emin Yalman’ın “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye” kitabına göre, İmparatorluk, güçlü olduğu zamanlarda, bu gücünü büyük ölçüde hangi şehzadenin padişah …

Ahmet Emin Yalman’ın “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye” kitabına göre, İmparatorluk, güçlü olduğu zamanlarda, bu gücünü büyük ölçüde hangi şehzadenin padişah olacağını belirleyen bir tür seçim mekanizması sayesinde korumuştu. Yöneticiler bulundukları makama erdem, uygunluk, eğitim ve becerileri nedeniyle getirilmişlerdi. Gerileme devrine gelindiğinde ise, yalnızca kurnaz, iltimasçı ve sefih olanlar mevkilerini muhafaza edebiliyorlardı. Son derece uygunsuz kimselerin donanma komutanı yapıldığı ya da yeniçerilere paşa tayin edildiğinin örnekleri mevcuttur.

Bir kaide olarak makamlar, nüfuzlu kimseler tarafından, “satın alan...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/yaman-toruner/birinci-dunya-savasi-nda-hanedan-2873453/
Milliyet » Yaman Törüner "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HANEDAN" Köşe Yazısı

Milliyet - Yaman Törüner Son Köşe Yazıları