Cehaleti tahsil etmiş yığınla insan, ‘Adalet mülkün temelidir’ sözündeki ‘mülk’ kelimesini mal, mülk, zenginlik zannediyor. Zenginin adaleti de kendisi gibi …

Cehaleti tahsil etmiş yığınla insan, ‘Adalet mülkün temelidir’ sözündeki ‘mülk’ kelimesini mal, mülk, zenginlik zannediyor. Zenginin adaleti de kendisi gibi olur deyip; akılları sıra, dünyadaki adaletsizliğe sebep uyduruyorlar.

Adalet mülkün (devletin) temelidir. Adaletsiz devlet zalimdir ve er ya da geç yıkılmaya mahkûmdur. Zira zülüm payidar olmaz (sonsuza değin devam etmez).

Adalet, hak ve hukukun galebe çalmasıyla vücut bulur. Bundan dolayıdır ki, hukukun üstünlüğü adildir, üstünlerin hukuku zulmün ta kendisidir.

Adaletsizliğin bizim toplumumuza yansımasında; üstünler hukuku hanesine ayrıca darbeler hukuku da ekle


Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/fuat-bol/adalet-mulkun-temelidir--2886951/
Milliyet » Fuat Bol "Adalet mülkün temelidir!" Köşe Yazısı

Milliyet - Fuat Bol Son Köşe Yazıları