Türk siyaset tarihi, çatışmaların, kıyasıya kavgaların, amansız iktidar mücadelelerinin tarihi gibidir. Bunu sadece Cumhuriyet tarihiyle sınırlı tutmayıp, Osmanlı’nın son dönemlerini, …

Türk siyaset tarihi, çatışmaların, kıyasıya kavgaların, amansız iktidar mücadelelerinin tarihi gibidir. Bunu sadece Cumhuriyet tarihiyle sınırlı tutmayıp, Osmanlı’nın son dönemlerini, misal İttihat ve Terakki dönemini de bu kapsama alsak, çok da sırıtmaz.

Babıali Baskını’yla iktidarı ele geçiren İttihat Terakki, Cumhuriyet kurulmadan önceki sıkıntılı dönemde 1. Meclis’te yaşanan 1. Grup-2.Grup ihtilafı, Cumhuriyet’in ilanından sonra muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve onunla birlikte muhaliflerin İzmir Suikasti gerekçesiyle tasfiyesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi ve onun da kısa ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Guc_kavgasi_ozetimizdir/22861
Milli Gazete » Burak Kıllıoğlu "Güç kavgası özetimizdir" Köşe Yazısı

Milli Gazete - Burak Kıllıoğlu Son Köşe Yazıları