Cereyan eden olaylara baktığınızda iyimser olmak pek mümkün görünmüyor. Çünkü adı ve kimliği bir türlü ifade edilmeyen/edilemeyen bir üst akıldan …

Cereyan eden olaylara baktığınızda iyimser olmak pek mümkün görünmüyor. Çünkü adı ve kimliği bir türlü ifade edilmeyen/edilemeyen bir üst akıldan bahsediliyor ama bu üst akıl bir türlü ete kemiğe büründürülmüyor. Hâlbuki sözü edilen üst akılın ülkemiz üzerindeki planlarının işlevsiz hale getirilmesinin yolu söz konusu üst akılın ete kemiğe büründürülmesi ve net bir tavır sergilenmesi gerekiyor. Ne zaman ülkemiz zararına bir olay ortaya çıksa hemen sorumlu olarak üst akılı ileri sürüyoruz. Aslında bunda haklıyız da. Ama sadece içerideki maşalarına yönelik kampanya başlatıyoruz. Çoğu zaman da bu maşaları cezalandırarak...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Ulkenin_manzarasindan_memnun_olan_var_mi/22863
Milli Gazete » Abdülkadir Özkan "Ülkenin manzarasından memnun olan var mı?" Köşe Yazısı

Milli Gazete - Abdülkadir Özkan Son Köşe Yazıları